Veelgestelde vragen

 • FAQ

  • Wie zijn SilverTop adviseur?

   SilverTop adviseurs zijn zelfstandige adviseurs uit allerlei disciplines en branches, die werken onder de vlag van het SilverTop Adviseurs netwerk. Een onderscheidende eigenschap van de Silvertop adviseur is niet alleen het advies, maar vooral de uitvoering van zijn advies. Door de “hands-on” mentaliteit lost hij zaken op of neemt concrete maatregelen.

   Het werkgebied is geheel Nederland, dat onderverdeeld is in regio’s. In elke regio in Nederland ondersteund een SilverTop Regiodirecteur de acquisitie activiteiten en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn netwerk. Het werkgebied is geheel Nederland en desgewenst ook buiten de landsgrenzen.

   Ook faciliteert SilverTop Adviseurs bijeenkomsten voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen vakgenoten en verschillende branches. Het intranet van SilverTop ondersteunt deze activiteit.

  • Hoe werkt SilverTop Adviseurs?

   SilverTop Adviseurs is een netwerk van zelfstandige adviseurs met meer dan 25 jaar ervaring in hun vakgebied.

   Door active acquisitie, ondersteuning bij projectopvolging en met gebruikmaking van de SilverTopmerknaam, versterkt het SilverTop netwerk de kracht en uitstraling van de individuele adviseur.
   Als lid van het SilverTop netwerk krijgt men een eigen pagina op de SilverTop website, SilverTopvisitekaartjes en briefpapier.

   Uiteraard bepaalt de adviseur zelf het aantal beschikbare dagen dat hij aan zijn adviseursschap wil besteden.

   SilverTop Adviseurs bewaakt de “match” tussen adviseur en opdrachtgever.

  • Hoe kan ik deelnemer worden van het SilverTop netwerk?

   Door aanmelding via de SilverTopper website of contact op te nemen met het hoofdkantoor in Borne.

   T. 074 7508816
   E. info@silvertop.nl

   Na ontvangst van uw aanmelding wordt er contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

  • Wat zijn de vakgebieden van SilverTop Adviseurs?

   SilverTop Adviseurs stelt geen grenzen aan het aantal vakgebieden. Voor elk vakgebied, dat voldoet aan het criterium van kennis en ervaring, is er plaats in het SilverTop Adviseurs netwerk.

  • Is Silvertop ook een manier om hogeropgeleide, senior managers terug in het arbeidsproces te krijgen?

   Uiteraard biedt het netwerk van SilverTop Adviseurs kansen voor hoogopgeleide senior managers en managers met vroegpensioen of pensioen.
   Afhankelijk van hun kennis en ervaring kunnen ze na gebleken geschiktheid, worden ingezet op projecten.
   Door in te stappen in het SilverTop Adviseurs netwerk vergroot men de kans om weer aan het arbeidsproces deel te neme als ondernemer of zelfstandige adviseur. Training,opleiding en begeleiding maken deel uit van dit re-integratie proces.

  • Wie bepaalt welke adviseur een opdracht krijgt?

   Komt er een aanvraag voor een opdracht binnen middels het SilverTop netwerk, dan bekijkt de leiding van SilverTop Adviseurs, welke adviseurs in aanmerking komen en uren beschikbaar hebben.

   Deze worden voorgesteld aan de opdrachtgever, die uiteindelijk beslist wie de opdracht gaat uitvoeren.

  • Is Silvertop lid van een ondernemersvereniging?

   Ja, Silvertop is lid van de Industriële Kring Twente (IKT)
   Meerdere leden van Silvertop nemen deel aan de diverse bijeenkomsten en vergroten daarmee hun, en het netwerk van de overige leden van Silvertop.

  • Wat doet Silvertop voor haar leden om de onderlinge band te versterken?

   Bijna maandelijks is er een bijeenkomst in de sfeervolle businessruimte van golfbaan Het Sybrook. De koffie, krentenwegge, borrel en daghap zijn over het algemeen voor rekening van Silvertop. Deze bijeenkomst wordt veelal voorafgegaan door een golfrondje.

  • Zijn er meer sportieve activiteiten?

   Ja, omdat golfen goed past bij de doelstelling van Silvertop heeft deze twee wildcards waar de golfende leden met hun zakelijke gasten regelmatig gebruik van maken.